Je merkt het pas...
ALS ZE ER NIET ZIJN!

Wat kun jij doen?

Binnen de omnivereniging is er veel te doen. Van besturen tot het maaien van het grasveld, het trainen van een team op het hoogste niveau tot het vasthouden van een peuter op de evenwichtsbalk. Dit kan zijn binnen een afdeling: Gymnastiek, Handbal, Voetbal en Volleybal of op algemeen niveau. Alle vrijwilligers zijn belangrijk, gelijk en worden enorm gewaardeerd. Het werk geeft voldoening en energie. En toch hebben we altijd nieuwe vrijwilligers nodig, zodat we het met elkaar kunnen volhouden.


Een overzicht van de verschillende taken

 1. Besturen van een afdeling
  • Voorzitter
  • Secretaris
  • Penningmeester
  • Ondersteunde bestuursleden (communicatie, sponsoring, ledenadministratie)
  • Voorzitter van een commissie, vertegenwoordigd in het bestuur, bijv. technisch beleid.
 2. Coördinatie binnen de afdelingen > commissies (kleding, technisch, scheidsrechters, beach, communicatie/pr, activiteiten)
 3. Trainen of coachen van sporters
 4. Wedstrijden organiseren en ‘fluiten’ (wedstrijdsecretariaat, toezicht)
 5. Horeca-bardienst
 6. Acties opzetten en organiseren
 7. Evenementen opzetten en organiseren
 8. Inzet bij projecten die vanuit het bestuur geïnitieerd worden *
 9. Pool van vrijwilligers die we kunnen benaderen voor losse ‘klusjes’ *

* Geef bij de opmerkingen ook vooral aan waar je talenten liggen!


Bekijk vacatures